Curs EMI (English as a Medium of Instruction): per a professors EMI / CLIL / AICLE

Imparteix classe en anglès amb confiança.

Sigui quina sigui la matèria que imparteixes, amb aquest curs donaràs les teves classes en anglès amb més confiança i desimboltura.

Curs EMI

Ets un docent que dona classes en anglès?

Encara que el teu domini de l’anglès sigui bo, si l’anglès no és una primera llengua per a tu, fer classe en anglès representa un repte que t'ajudarem a superar.

L'objectiu

L'objectiu d'aquest curs és ajudar-te a encarar les teves classes en anglès amb més seguretat i confiança, sigui quina sigui la matèria que imparteixis.

Llenguatge

Rebràs una àmplia gamma de recursos lingüístics i, al mateix temps que reflexiones, treballaràs i perfeccionaràs l'anglès en tots els seus aspectes.

Metodologia

El tutor plantejarà els continguts del curs sempre dins el marc d'una bona pràctica docent. Les situacions seran pràctiques i el que aprenguis serà immediatament aplicable al context real d'una classe EMI / CLIL / AICLE.

Pràctiques

Hauràs d'incorporar tot el que es vagi presentant durant el curs en pràctiques que faràs a classe, en un entorn segur i controlat pel tutor.

Participació

S'encoratjarà el debat, el treball en grup i la posta en comú. L'objectiu és reflexionar per poder perfeccionar les pràctiques docents actuals en el marc d'una classe EMI / CLIL / AICLE.

Els continguts

Rebràs consells i recursos tant lingüístics com metodològics. Els continguts del curs pretenen assentar els coneixements necessaris per promoure i aconseguir l'atenció, comprensió i assimilació de coneixements per part dels estudiants que tinguis a classe.
 • En què és diferent una classe EMI / CLIL / AICLE?
 • Classe centrada en els alumnes vs centrada en el professor
 • Recursos per mantenir l’interès i participació dels estudiants
 • Com esbrinar si els alumnes segueixen la classe i recursos que afavoreixen la comprensió (parafrasejar, donar exemples, definicions)
 • Com acompanyem el llenguatge oral amb llenguatge gestual i recursos visuals per a afavorir que els alumnes segueixin la classe amb més facilitat. Descripció d’imatges, gràfics, taules, etc.
 • Varietat de llenguatge per acompanyar l’estructura d’una classe (introduir, donar instruccions, concloure, aclarir, assenyalar, etc.)
 • Recursos lingüístics que afavoreixen la claredat i millor comprensió: aspectes clau de pronunciació, entonació, pauses i èmfasi
 • Llenguatge funcional: explicar, definir, narrar, comparar
 • Llenguatge que s'utilitza per donar opinió en debats i llenguatge útil en classes interactives
 • Reflexió sobre quan i com donar feedback oral i escrit. Tutories en anglès. Llenguatge precís i més apropiat. 

Les característiques

Amb aquest curs notaràs una gran diferència. Et sentiràs amb més preparació i seguretat per donar el millor de tu mateix a classe.
 • 20 hores de classe en grup + 2 sessions individuals de 25-30 minuts  
 • 21 febrer - 24 abril 2024
  Classes online (Zoom)
  1 dia/setmana

  8 sessions grupals de 2 h 45' (inclou 15' de descans)
  + 2 sessions individuals de 30'

  Torn matí: Dimecres de 10:00 - 12:45
  o
  Torn tarda: Dimecres de 15:30 - 18:15 • 6-12 persones/grup | Nivell mínim d'anglès: B2
 • Preu: 390 €
El preu inclou: materials didàctics propis, seguiment personalitzat i un certificat d'aprofitament del curs.

Be the best teacher you can be with Certify!

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès