La prova objectiva del teu progrés en anglès

No confiïs a cegues.
Confia en els números.

El Benchmark Test mesura amb precisió el progrés aconseguit durant o després d'un procés de formació en anglès.

A Certify demostrem l'impacte de la formació en anglès de manera objectiva i imparcial.

Tradicionalment, els professors d'anglès avaluen els seus alumnes en funció del que es fa a classe. En canvi, amb aquesta eina internacionalment estandarditzada, el que s'avalua és l'impacte real aconseguit en el nivell d'anglès de cada individu.

Per què utilitzar el Benchmark Test de Pearson?

Pearson és garantia de qualitat i prestigi. Estan presents en 70 països i es dediquen a l'elaboració de continguts, l'avaluació i els serveis digitals.
Veure més sobre Pearson
Objectiu
Es basa en el que un estudiant ha de saber fer en cada un dels nivells: A1, A2, B1 etc.
Estandarditzat
La seva fiabilitat i precisió s'ha aconseguit testant a milers d'estudiants anteriors
Ràpid
La prova només dura 45 minuts i s'obtenen els resultats uns minuts després
A qualsevol hora i lloc
Només es necessita un ordinador amb connexió a internet i uns auriculars amb micròfon
Sense errors en la correcció
La prova es corregeix tecnològicament, a través d'intel·ligència artificial
Avalua les 4 destreses
Les 4 destreses comunicatives són la comprensió lectora i auditiva, i l'expressió oral i escrita

Quina informació obtindrem i com es presenten els resultats?

Si s'administra a tot un centre o organització, es pot veure com està progressant cada persona, com progressa la persona respecte al seu grup, i com el grup està progressant en relació al total de grups.

Pot ser molt útil per a centres educatius, organitzacions o empreses quan es detecti que no s'està aconseguint el progrés esperat. Així, es podrà actuar a temps per reconduir estudiants concrets o grups sencers cap a l'objectiu final.
  • Ens proporciona el nivell de l'estudiant segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (i els nivells intermedis), així com un resum de què és capaç de fer en anglès.
  • Els resultats es presenten separats per destresa. Es pot veure, per exemple, si es puntua més alt en la part oral que en l'escrita. Així, es podrà actuar específicament en aquells aspectes on s'obtenen puntuacions més baixes.
  • Resulta molt motivador per a l'alumne ja que, a més del nivell segons el MECR, també situa l'estudiant en l'escala Pearson Global Scale of English, amb una puntuació entre 10 i 90. Si es comparen diversos tests Benchmark seqüencials, podrem detectar petites millores dins d'un mateix nivell.

Comprova l'impacte de l'acció formativa, amb un test fiable i internacional.

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès