Consultoria per a la millora de l'anglès a nivell de sistema

Liderant el camí cap al progrés.

Ajudem a organitzacions, universitats, grups d'escoles i governs locals, regionals o estatals a assolir els seus objectius de millora de l'anglès.

Contacta

El nostre objectiu ha de ser comú: dotar a la societat d'un bon domini de l'anglès, indispensable per a prosperar en el món actual.

A Certify, tenim els millors professionals per ajudar-te a impulsar canvis a nivell de sistema.

Consultoria amb enfocament sistèmic

Analitzem la situació actual (a nivell de sistema, cos docent o alumnat) i presentem un pla d'actuació exhaustiu i rigorós per a assolir els objectius.

1. Avaluació estratègica

Fem una anàlisi inicial de les polítiques existents (que pretenen millorar les capacitats en anglès) i establim quins objectius es desitgen assolir.
 • Portem a terme una avaluació documental en profunditat
 • Analitzem l'entorn i les estratègies actuals
 • Determinem quins són els actors clau
 • Establim els resultats desitjats
 • Arribem a unes conclusions inicials adreçades a la millora de la qualitat i l'eficàcia

2. Mesurament i comparació

Avaluem i comparem els programes i les capacitats actuals amb els estàndards interns i externs que existeixen.
 • Analitzem els punts forts i febles de l'estratègia actual
 • Comparem la situació actual amb la situació que es pretén assolir
 • Prenem com a referència bones pràctiques i experiències internacionals d'èxit
 • Utilitzem eines validades internacionalment (si el projecte ho requereix)

3. Presentació del programa

Presentem un informe exhaustiu i rigorós que inclourà els resultat de l'anàlisi i un pla d'actuació capaç de transformar les capacitats en anglès.

Si és necessari, Certify va més enllà de la consultoria.

Podem acompanyar en tot el procés: des de la consultoria inicial, passant per la capacitació en anglès, fins a la certificació.

Capacitació

 • Els plans de formació que dissenyem a Certify persegueixen la millora de la qualitat i de les capacitats en anglès. Poden anar adreçats a sistemes globals, professorat o alumnat (d'educació primària, secundària o superior).
 • Oferim informació transparent i freqüent sobre en quin punt es troba el pla de formació, quins objectius s'han assolit i el seu resultat.
 • Mesurem el progrés amb dades empíriques i objectius (tant a escala individual com grupal). Així demostrarem que l'esforç invertit en formació està funcionant.

Certificació

 • Organitzem exàmens externs, fiables i internacionalment reconeguts, tant per a professors com per a estudiants.
 • Obtenir un certificat que mostra els èxits personals aconseguits és molt motivador. És també una prova objectiva de l'impacte assolit un cop executat el pla formatiu, tant a escala individual com grupal.
 • Si aquests exàmens es realitzen any rere any, es podrà veure l'evolució de la transformació de l'anglès a l'organització al llarg del temps.

La garantia Certify

Utilització d'eines fiables i internacionalment reconegudes
Treball en col·laboració amb els responsables d'educació, gestors, professors i formadors de professors
Ampli equip d'experts en educació i amb dilatada experiència

Millorem les capacitats en anglès de persones, organitzacions i països per a poder triomfar en un món globalitzat.

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès