Serveis de millora de l'anglès per a centres educatius i universitats

Amb l'educació no s'hi juga.

Aconsegueix la millor preparació en anglès per al teu professorat o alumnat. I per als vostres estudiants internacionals, cursos d’espanyol i/o català.

Contacta
  • 1

   Els professors del teu centre utilitzen l'anglès com a idioma d'ensenyament?

   Forma'ls i acredita les seves capacitats.

   • 2

    Els teus estudiants necessiten assolir un determinat nivell d'anglès, espanyol o català?

    Prepara'ls i certifica el seu nivell.

   Aconseguirem que el teu centre educatiu superi els seus reptes en anglès.

   I t'ho demostrarem amb dades empíriques i evidències.

   Per a professors

   que utilitzen l'anglès com a idioma d'ensenyament
   • Identificarem les necessitats específiques del teu centre i mesurarem les capacitats actuals del professorat.
   • Definirem objectius i transformarem les capacitats dels teus professors per a assolir-los.
   • Certificarem les capacitats assolides, tant pedagògiques com d'anglès, perquè el teu centre pugui demostrar-ho al món.
   Veure'n més

   Per a alumnes

   que necessiten assolir un determinat nivell d'anglès (o espanyol/català per a estrangers)
   • Mesurarem el nivell actual de l'alumnat i el compararem amb el resultat que es vol assolir.
   • Dissenyarem un programa, amb controls regulars, que elevarà el nivell dels alumnes fins al nivell desitjat.
   • Avaluarem i certificarem el nivell assolit mitjançant exàmens internacionalment reconeguts.
   Veure'n més

   Per a professors que utilitzen l'anglès com a idioma d'ensenyament

   Desenvolupa les capacitats en anglès dels teus professors i demostra els seus guanys al món.
   Dissenyem programes que transformen i certifiquen les capacitats del professorat

   1. Consultoria

   • Treballarem junts per tal d'identificar les necessitats específiques del teu centre pel que fa a l'ús de l'anglès com a llengua d'ensenyament.
   • Si ja teniu un programa en marxa, valorarem conjuntament la seva eficàcia.
   • Mesurarem les capacitats actuals en anglès del professorat i les compararem amb els nivells necessaris o que es desitgen assolir.
   • Dissenyarem un programa d'intervenció que transformi i certifiqui les capacitats del professorat.

   2. Capacitació

   • Posarem en marxa el programa (online, semipresencial o presencial) per a transformar i impulsar allò que els professors són capaços de fer en anglès.
   • Marcarem controls regulars (milestones), que ens proporcionaran dades sobre el progrés i que ens garantiran l'eficàcia del programa.

   3. Certificació

   • Avaluarem i certificarem les capacitats, tant pedagògiques com d'anglès, del professorat.
   • Utilitzarem eines fiables i reconegudes internacionalment.

   Per a alumnes que necessiten assolir un determinat nivell d'anglès

   Garanteix que els alumnes assoleixin el nivell requerit i dóna'ls una certificació internacionalment reconeguda.
   Un bon domini de l'anglès és el passaport per tenir oportunitats acadèmiques i laborals

   1. Consultoria

   • Avaluarem conjuntament l'estratègia actual de desenvolupament de capacitats en anglès i el sistema d'avaluació utilitzat.
   • Detectarem quins objectius es persegueixen i quins resultats es pretenen assolir.
   • Mesurarem les capacitats actuals en anglès de l'alumnat (tant a escala individual com grupal o de centre).
   • Dissenyarem el pla de transformació més efectiu possible que ens portarà des del punt actual fins al punt desitjat.

   2. Capacitació

   • Posarem en marxa el programa (online, semipresencial o presencial) que transformarà la capacitat en anglès dels estudiants per a dur-los al nivell requerit.
   • Establirem controls regulars (milestones) que ens donaran dades de progrés, individuals i grupals, a temps real. Si en alguna etapa de l'aprenentatge es detectés que no s'està assolint el progrés desitjat, es prendrien les mesures necessàries per a assolir l'objectiu final.
   • La informació sobre els resultats esperats i aconseguits a cada grup es podrà compartir amb estudiants i famílies per tal de fomentar la confiança en l'impacte efectiu de l'ensenyament del centre.

   3. Certificació

   • Certifiquem l'anglès amb títols fiables i reconeguts internacionalment.
   • Podem organitzar exàmens en el propi centre educatiu.

   En una estratègia d'internacionalització, el multilingüisme és la clau.

   Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès