La prova de nivell d'anglès de qualitat

No totes les proves de nivell són iguals.

Determina el nivell d'anglès amb aquesta prova completa i fiable.

El test de nivell de Pearson és utilitzat per organitzacions i empreses de tot el món.

Identifica i descriu el nivell d'anglès de cada persona i ofereix una fotografia de la distribució de nivells dins d'un col·lectiu.

Una prova, molts avantatges.

Pearson és garantia de qualitat i prestigi. Estan presents en 70 països i es dediquen a l'elaboració de continguts, l'avaluació i els serveis digitals.
Veure més sobre Pearson
Estandarditzat i fiable
Està calibrat al mil·límetre, ja que per la seva elaboració s'ha testat amb milers d'estudiants anteriors
S'adapta a cada persona
Les preguntes es fan més difícils a mesura que l'estudiant les va superant
Ràpid
La prova només dura 30 minuts i s'obtenen els resultats uns minuts després
A qualsevol hora i lloc
Només es necessita un ordinador amb connexió a internet i uns auriculars amb micròfon
Sense errors en la correcció
La prova es corregeix tecnològicament, a través d'intel·ligència artificial
Avalua les 4 destreses
Les 4 destreses comunicatives són la comprensió lectora i auditiva, i l'expressió oral i escrita

Quina informació obtindrem i com es presenten els resultats?

Els informes permeten veure resultats individuals però també es pot obtenir un informe grupal per així tenir una fotografia clara de quantes persones hi ha a cada nivell.

Pot ser molt útil per a centres educatius, organitzacions o empreses.
  • Ens proporciona el nivell de l'estudiant segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (i els nivells intermedis), així com un resum de què és capaç de fer en anglès.
  • Els resultats es presenten separats per destresa. Es pot veure, per exemple, si es puntua més alt en la part oral que en l'escrita.
  • També situa els estudiants en l'escala Pearson Global Scale of English, amb una puntuació entre 10 i 90. Això serà molt útil si l'alumne realitza una prova de progrés Pearson Benchmark Test posterior.

Determina el nivell d'anglès sense errors, amb un test fiable i internacional.

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès