Política de privacitat i tractament de dades personals

La teva privacitat és molt important.

Impact Education International, S.L. d'ara endavant “Impact” o “Certify”, amb domicili social a Consell de Cent 217, 08011 Barcelona, és titular d’aquesta pàgina web, i responsable de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d’aquesta pàgina web.

L'usuari queda informat sobre el tractament de les dades subministrades durant la navegació per la pàgina Web i els que es generin a conseqüència de la utilització d'aquesta, incloses, en el seu cas, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que poguessin realitzar-se, amb les finalitats indicades en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”

En el supòsit que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques diferents de l'usuari, aquest garanteix haver recaptat i comptar amb el consentiment previ dels mateixos per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter previ a facilitar-les, de les finalitats del tractament, comunicacions i altres termes previstos en l'apartat “Informació sobre Protecció de Dades”.

L'usuari declara que és major de 14 anys. Si les dades facilitades durant la navegació són de menors de 18 anys, com a titular de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, autoritza expressament el tractament dels mateixos en els termes establerts en la informació addicional.

L'usuari garanteix l'exactitud i veracitat de les dades facilitades, adquirint el compromís de comunicar a Impact qualsevol canvi en aquests.

La utilització d'aquesta web està subjecta a la Política de Privacitat i Tractament de Dades Personals, a les Condicions Generals, així com a la política de cookies. Et preguem que les llegeixis atentament.


Informació sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La informació i/o dades personals que ens proporcioni són responsabilitat de:
Impact Education International, S.L., amb CIF-B01980366 i domicili social a Consell de Cent 217, 08011 Barcelona.
Contacte: privacy@certifyeducation.org

Quines dades recaptem?

Certify obté informació sobre els seus usuaris. Les dades que es conserven són:

Les dades obtingudes de la navegació i ús del nostre lloc web, en concret:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A continuació, es detallen les finalitats dels tractaments:

En tot cas, les dades facilitades en els formularis accessibles en el lloc web seran tractades amb les finalitats relacionades amb aquests formularis, en concret:

Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini determinat amb base en els següents criteris:

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” es detallen a continuació:

Respecte a la navegació i ús del nostre lloc web, és el consentiment que hagi atorgat l'usuari en el panell de cookies.

En relació amb la seva sol·licitud de formació o un altre servei

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Impact podrà comunicar les seves dades exclusivament per a les finalitats indicades en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, als següents destinataris:

A persones físiques o jurídiques amb les quals s'hagin establert acords de col·laboració per a la correcta prestació del servei a l'usuari, al client o a tercers, per al normal desenvolupament del contracte i/o oferta i per al compliment de les obligacions assumides amb els clients.

A terceres empreses amb les quals s'arribi a acords de col·laboració per a la prestació de serveis qualificats sol·licitats pel client.

A autoritats, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits exigits per la llei, la normativa local o en compliment d'obligacions reguladores.

En el marc d'aquestes comunicacions, podran realitzar-se transferències internacionals de dades a tercers països. Aquestes transferències es realitzaran a països on no existeixi una decisió d'adequació de la Comissió Europea únicament quan siguin imprescindibles per al compliment de les finalitats indicades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l'abast establert en la normativa vigent, qualsevol persona pot exercir els següents drets:

Els anteriors drets poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita dirigida a Impact Education International, S.L., Àrea de Tractament de Privacitat i Protecció de Dades, Consell de Cent 217, 08011 Barcelona.

Addicionalment, l'informem que pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que no hem tractat les seves dades d'acord amb la normativa, a través de la pàgina web habilitada a tals efectes per l'Autoritat de Control corresponent.

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès