Serveis que milloren l'anglès a les organitzacions

Les organitzacions europees dominen l'anglès.

Millorem les capacitats en anglès de col·lectius del sector públic i del tercer sector

Contacta

Certify transforma les capacitats en anglès de col·lectius.

Sense excepció, qualsevol organització europea hauria de poder comunicar-se en anglès.
Administració pública (local, autonòmica, central)
Associacions (patronals, sindicals, culturals)
Col·legis professionals
Fundacions
ONGs

Basem les nostres actuacions en dades empíriques i demostrem el progrés amb evidències.

Aquests són els serveis que s'ofereixen a organitzacions (es poden contractar conjuntament o de forma separada):
 • 1

  Consultoria

Identificació de les necessitats en anglès de col·lectius heterogenis i mesurament de les seves capacitats actuals.

Veure'n més
 • 2

  Capacitació

Transformació de les capacitats en anglès de l'organització segons els objectius establerts.

Veure'n més
 • 3

  Certificació

Avaluació i certificació de les capacitats assolides després d'un procés formatiu.

Veure'n més

Consultoria

Avaluarem la situació del col·lectiu per saber exactament on es troba i quins objectius es necessiten assolir

Avaluació estratègica

 • S'analitzarà l'estratègia de millora que es persegueix, així com el paper que juga l'anglès en els diferents llocs de feina que existeixen.
 • Es fixaran objectius específics per a cada lloc de feina, amb la finalitat de maximitzar l'èxit de tota l'organització.

Mesurament i comparació

 • S'avaluaran les capacitats actuals en anglès de les persones i de les agrupacions dins de l'organització. Per això, s'utilitzaran tests fiables i internacionalment reconeguts.
 • Es compararan aquestes capacitats actuals amb els nivells que es desitgen assolir.

Presentació del programa

 • Es presentarà un pla que transformarà les capacitats en anglès de l'organització. L'objectiu és assolir els nivells màxims possibles, en els terminis disponibles.

Capacitació

Millorem les capacitats en anglès d'organitzacions per a impulsar-les i ajudar-les a marcar la diferència

Transformació de capacitats

 • Es posarà en marxa un pla de formació amb uns objectius acordats prèviament.
 • Els programes poden ser presencials, semipresencials o online.
 • L'enfocament de Certify, basat a mostrar avenços concrets i resultats objectius, fomenta la motivació dels estudiants.

Controls periòdics (milestones)

 • Es marcaran controls en punts estratègics del programa que serviran per a detectar si s'està assolint el progrés desitjat a cada etapa i poder així prendre les mesures necessàries per a assolir l'objectiu final.
 • S'oferirà informació transparent i freqüent sobre en quin punt es troba el pla de formació, quins objectius s'han assolit i el seu resultat.
 • Aquests controls ens proporcionaran dades, individuals i grupals, que permetran mostrar que l'esforç invertit en formació està funcionant.

Certificació

Certificar els membres de l'organització amb títols indiscutibles és clau

Exàmens oficialment reconeguts

 • A Certify organitzem exàmens externs, respectats i internacionalment reconeguts.
 • Obtenir un certificat que mostra els èxits personals obtinguts és molt motivador. És també una prova objectiva de l'impacte aconseguit un cop executat el pla formatiu, tant a escala individual com grupal.
 • Si aquests exàmens es realitzen any rere any, es podrà veure l'evolució de la transformació de l'anglès a l'organització al llarg del temps.

Millorem les capacitats en anglès de persones, organitzacions i països per a poder triomfar en un món globalitzat.

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès