Inscripció / Inscripción / Registration

LanguageCert International ESOL online

Important

Once we receive your registration and payment, we will send you the corresponding LanguageCert vouchers in a maximum of 24 hours (on working days). We will also send you the instructions on how to programme the day and time of your exam.

Important

Un cop rebem la teva inscripció i pagament, t'enviarem els codis corresponents a l'examen LanguageCert que hagis escollit en un màxim de 24h (dies laborables), juntament amb les instruccions de com programar la data del teu examen.

Importante

Una vez recibamos tu inscripción y pago, te enviaremos los códigos correspondientes para el examen LanguageCert que hayas elegido en 24h como máximo (días laborables), junto con las instrucciones de cómo programar la fecha de tu examen.

Multiplicamos las oportunidades en un mundo que habla inglés